Getuigschrift en diploma

Getuigschrift

In het secundair onderwijs kan je op het einde van de eerste en tweede graad een getuigschrift behalen.

  • Wie bij de Examencommissie slaagt voor de examens van de eerste graad in de A-stroom, behaalt het getuigschrift eerste graad van het secundair onderwijs.
  • Wie bij de Examencommissie slaagt voor alle examens van de tweede graad aso óf bso óf kso óf tso, behaalt het getuigschrift tweede graad van het secundair onderwijs.

Diploma

In het secundair onderwijs kan je op het einde van de derde graad een diploma behalen.

Wie bij de Examencommissie slaagt voor alle examens van de derde graad aso óf bso óf kso óf tso, behaalt een diploma secundair onderwijs.