Werken bij de Examencommissie

Externe medewerkers bij de Examencommissie

De Examencommissie zoekt externe medewerkers om:

  • examens op te stellen;
  • examens af te nemen;
  • examens te corrigeren;
  • toezicht uit te oefenen bij de examens.

Er is een permanente vraag naar:

  • examinatoren (masters/licentiaten) voor mondelinge taalexamens;
  • examinatoren voor praktijkexamens logistieke dienst 3 bso
  • examinatoren (masters/licentiaten LO) voor praktijkexamens LO en Sport 3 tso
  • correctoren
  • toezichters

Meer informatie vind je terug in de uitgebreide oproep (PDF).

Interne medewerkers bij de Examencommissie

Vacatures

De Examencommissie zoekt gedetacheerde leerkrachten: