Wat is de Examencommissie

 

Cursusmateriaal en leerstof

Waar vind ik cursusmateriaal?

De Examencommissie biedt geen cursusmateriaal aan. Je moet
zelf op zoek gaan naar het nodige cursusmateriaal.

Deze boeken kan je aankopen op examenleerstof (kant en
klare cursussen) of in een (tweedehands)boekhandel, verkrijgen via een schoolsecretariaat of gebruiken van een
vriend(in), familielid, …

Waar vind ik de leerstof?

Een overzicht van de leerstof kan je in de vakfiches raadplegen in Examencommissie aanbod. Per vak wordt
een vakfiche opgesteld. In deze vakfiches vind je:

  • Een lijst met handboeken die je kan gebruiken om je op de examens voor te bereiden.
  • Een overzicht van de leerinhouden.
  • Informatie over het verloop van het examen.

Leerplicht en kinderbijslag

Wat is de leerplicht?

In België is er leerplicht tot achttien jaar. Dit betekent dat ieder kind moet leren.
Leerplicht betekent niet dat er ook schoolplicht is. Je kan ook via huisonderwijs aan de leerplicht voldoen.

Als je het diploma secundair onderwijs hebt behaald voor
de leeftijd van 18 jaar, ben je niet meer leerplichtig.

 

Ik ben nog geen 18 en wil examens afleggen bij de Examencommissie. Gelden er voor mij speciale regels?

Als je nog geen achttien bent, ben je leerplichtig. Je moet ofwel ingeschreven zijn in een
school voor voltijds secundair onderwijs ofwel huisonderwijs krijgen.

Als je niet meer ingeschreven bent in een secundaire school en je wilt examens afleggen via de Examencommissie,
moet je een verklaring van huisonderwijs invullen om in orde te zijn met de leerplicht.

Meer informatie over de leerplicht.

 

Heb ik recht op kinderbijslag als ik examens afleg bij de Examencommissie?

Tot en met augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt, heb je sowieso recht op kinderbijslag.
Nadien is het afhankelijk van je
persoonlijke situatie.

Enkel deelnemen aan de examens van de Examencommissie is
niet voldoende om het recht op kinderbijslag te behouden.

Je moet minstens 17 uur les volgen in het secundair (volwassenen)onderwijs of 13
uur in het hoger beroepsonderwijs (hoger onderwijs)
of ingeschreven zijn voor minstens
27 studiepunten in het hoger onderwijs.

Meer informatie:

Examencommissie combineren met studies

Secundair onderwijs

Lessen volgen in het secundair onderwijs is niet nodig om te kunnen deelnemen aan de examens van
de Examencommissie. Het mag wel.

Let op als je nog leerplichtig bent en examens wilt afleggen bij de Examencommissie.
Je kan niet zomaar stoppen met lessen volgen, in dat geval moet je ingeschreven zijn in het voltijds of
deeltijds secundair onderwijs of huisonderwijs volgen.

 

Volwassenenonderwijs

Je kan de Examencommissie combineren met lessen in het volwassenenonderwijs.

Resultaten behaald bij de Examencommissie of in een centrum voor volwassenenonderwijs worden in
beide organisaties
erkend en vrijgesteld.

Om vrijstelling te krijgen op basis van een deelattest dat je in het volwassenenonderwijs
behaalde, moet je een
vrijstellingsprocedure opstarten bij de
Examencommissie.

Examencommissie combineren met werken

Privé-sector

Als je in de privé-sector werkt, dan heb je voor de voorbereiding en deelname aan de
examens bij de Examencommissie recht op
betaald educatief verlof. Vraag je betaald educatief verlof op tijd aan bij je
werkgever of op de personeelsdienst.

Per schooljaar (van 1 september tot 31 augustus) heb je recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse
arbeidsduur. Als je bijvoorbeeld 38 uur per week werkt, heb je recht op 114 uur betaald educatief verlof. Je
neemt je betaald educatief verlof op tussen de dag van inschrijving en de laatste examendag.

 

Overheidsdienst

Als je bij een overheidsdienst werkt, kan je vormingsverlof of dienstvrijstelling krijgen. Dat
is geen recht, maar een gunst die je werkgever je kan verlenen. Hoe dat verlof of die dienstvrijstelling precies
geregeld is, hangt af van de overheid waarvoor je werkt. Vraag het na bij je personeelsdienst.

 

Bewijs van inschrijving en deelname

Een bewijs van inschrijving kan via het EC-platform aangevraagd worden. Als je over meerdere
schooljaren examens aflegt, dan moet je het bewijs van inschrijving ieder schooljaar opnieuw aanvragen. Het
bewijs van inschrijving wordt per post opgestuurd.

Een bewijs van deelname ontvang je na ieder examen. Dit moet je laten afstempelen op het
secretariaat. Per schooljaar overhandig je deze bewijzen van deelname aan je werkgever of personeelsdienst. Je
moet minstens één examen per schooljaar afleggen.

Meer informatie over het educatief verlof vind je terug op de website van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
.